Raad van advies

prof. mr. dr. Jeanne Gaakeer (EUR)

Jeannekl

Jeanne Gaakeer studeerde Engelse Taal-en Letterkunde, Nederlands recht en Wijsbegeerte. Zij promoveerde op De waarde van het woord, een studie van Law and Literature, een interdisciplinaire richting binnen de rechtstheorie. Zij is thans part-time hoogleraar rechtstheorie aan Erasmus School of Law, Rotterdam, met als leeropdracht Jurisprudence: Hermeneutical and Narrative Foundations. De focus van haar internationaal georiënteerde onderzoek is op de methodologische aspecten van de verbanden tussen het recht en de overige humaniora, in het bijzonder narratologie en literatuur, alsmede op de betekenis daarvan voor de rechtspraktijk en de rechtspraak. In 2013 ontving zij de J.B. White Award van de Association for the Study of Law, Culture and Humanities. Zij is tevens senior raadsheer in de strafsector van het gerechtshof Den Haag. 

Prof. dr. Frans-Willem Korsten (UL/EUR)

Frans Willemkl

Frans-Willem Korsten is bijzonder hoogleraar 'Literatuur en samenleving' aan de Erasmus School of History, Culture and Communication en als universitair hoofddocent verbonden aan LUCAS: het Leiden University Centre for the Arts in Society. Hij publiceerde Lessen in Literatuur (derde druk in 2009); Vondel belicht (2006); Alles inclusief! Het poetische en het kapitalisme (2007); Sovereignty as Inviolability (2009) en A Dutch Republican Baroque: Theatricality, Dramatisation, Moment and Event (2017). Hij was co-editor van Joost van den Vondel: Dutch Playwright in the Golden Age (2012).

Samen met Yasco Horsman verzorgde hij een speciaalnummer van LawandLiterature over ‘Legal bodies’ (2016). Momenteel onderzoekt hij samen met promovendi hoe literatuur en kunst functioneren op de limieten van recht, en met Tessa de Zeeuw werkt hij aan een boek over Deleuze’s idee van een ethiek van wording en hoe die zich verhoudt tot een mogelijk rechtssysteem.  

prof. mr. dr. Sanne Taekema (EUR)

sannekl

Sanne Taekema is hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie aan de Erasmus School of Law. In haar onderzoek houdt zij zich bezig met rechtstheoretische thema’s zoals het ontwikkelen van een pragmatische rechtstheorie, het belang van pluralisme voor het rechtsbegrip, en de waarde en functie van de rechtsstaat. Daarnaast heeft zij veel belangstelling voor de methodologie van de rechtswetenschap en interdisciplinariteit. Op dit terrein publiceerde zij samen met Bart van Klink de bundel Law and Method: Interdisciplinary research into Law (Mohr Siebeck 2011).

Recente kernpublicaties zijn: ‘The many uses of law: Interactional law as a bridge between instrumentalism and law’s values’, in: N. Roughan & A. Halpin (eds.), In Pursuit of Pluralist Jurisprudence, Cambridge: Cambridge University Press 2017, pp. 116-135; en, met Elaine Mak, ‘The European Union’s Rule of Law Agenda: identifying its Core and Contextualizing its Application’, Hague Journal on the Rule of Law, 8(1) 2016, pp. 25-50.


Afdrukken  

Search

Login Form