Timo Slootweg

dr. Timo Slootweg (UL)

Timo Slootweg is historicus en filosoof. Momenteel doceert hij rechtsfilosofie en ethiek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. In 2000 promoveerde hij in de wijsbegeerte op: Geschiedenis en ethiek: historisch besef in de traditie van Hegel, Heidegger en Derrida (2000). Hij publiceerde nationaal en internationaal over Paul Scholten en de ‘dialectische theologie’ (Karl Barth) die hem beïnvloedde. Zijn huidige onderzoeksinteresse betreft de filosofie en theologie van het recht, vooral in verband met het (christelijk) existentialisme, de tragische en dialogische filosofie, alsmede in relatie tot het postmoderne denken. In 2016 publiceerde hij Uit de schaduw van de wet. Inleiding tot de esthetica van het recht.

Publicatielijst en contact: Timo Slootweg


Afdrukken  

Search

Login Form