Jeanne Gaakeer

prof. mr. dr. Jeanne Gaakeer (EUR)

prof.mr.dr. (Jeanne) AMP Gaakeer


Jeanne Gaakeer studeerde Engelse Taal-en Letterkunde, Nederlands recht en Wijsbegeerte. Zij promoveerde op De waarde van het woord, een studie van Law and Literature, een interdisciplinaire richting binnen de rechtstheorie. Zij is thans part-time hoogleraar rechtstheorie aan Erasmus School of Law, Rotterdam, met als leeropdracht Jurisprudence: Hermeneutical and Narrative Foundations. De focus van haar internationaal georiënteerde onderzoek is op de methodologische aspecten van de verbanden tussen het recht en de overige humaniora, in het bijzonder narratologie en literatuur, alsmede op de betekenis daarvan voor de rechtspraktijk en de rechtspraak. In 2013 ontving zij de J.B. White Award van de Association for the Study of Law, Culture and Humanities. Zij is tevens senior raadsheer in de strafsector van het gerechtshof Den Haag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afdrukken  

Search

Login Form