Gascaria masterscriptieprijs

 scriptie Klein

De Stichting Gascaria heeft als doelstelling het bevorderen van de studie naar het recht in relatie tot de humaniora en al hetgeen hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Het bestuur van de Stichting Gascaria maakt bekend dat de Stichting een prijs van € 1.000,- beschikbaar stelt ter bekroning van de beste masterscriptie in Nederland op het interdisciplinaire gebied van het verband tussen het recht en de humaniora. Deze prijs is mede bedoeld als aanmoedigingsprijs voor studenten met belangstelling voor rechtswetenschappelijk onderzoek en wordt tweejaarlijks uitgereikt. 

Studenten die mee willen dingen naar deze prijs dienen vóór 1 maart 2020 hun scriptie digitaal in te zenden, met een kort curriculum vitae en een aanbeveling van hun scriptiebegeleider, aan de voorzitter van de Stichting, correspondentie adres:

Erasmus School of Law, kamer L6-121
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam

Klik hier voor meer informatie.

Ravenstein Seminar (Winter School 2020): War, Literature and Law

 Schoolbus

Wars come in many forms: in the archaic form of the battlefield confrontation between opposing armies, in civil wars, in wars between the state and revolutionary factions, but also, more recently, in the metaphorically indicated but still very real forms of the ‘war on drugs’ and the ‘war on terror’. We are surrounded daily by newsreports on cyberwarfare and ecological warfare. War may be one of the worst horrors human beings can go through, yet they also keep on faring it, which must imply that they somehow, perversely, also desire it.

We invite ResMa students and PhD students to participate in this winter school by means of a focused paper and active participation during the three day gatherings. We invite historical studies as well as conceptual reflections, we invite scholars coming from the legal side and those coming from the humanities. Our aim is to make the different disciplines talk to one another and to have a broad scope of reflections on the dynamics described above.

Read more