Great Books

Docent: prof. dr. A.A.M. Kinneging

Toegangseisen
Toegelaten tot Honours College Law, een van de andere zes Leidse Honours Colleges, of Leiden University College.

Beschrijving
Het vak kan worden gevolgd als 5 ec variant en als een 10 ec variant.

Studenten die alleen in de gelegenheid zijn om de 7 bijeenkomsten van het 1e blok te volgen krijgen 5 ec,
en zij die ook de 7 weken van het 2e blok volgen krijgen de 10 ec.

This course provides a study of text of the history of western philosophy, from Plato to our days. Only primary sources will be read and no handbooks or other secondary literature, since philosophy is best learnt by patiently studying and pondering over the Great Books, written by the important philosophers themselves. The course focuses on political philosophy and ethics. Metaphysical, epistemological and other issues can e.g. automatically arise in the reflection on and discussion of the books.

 

greatbooks

Leeswijzer Honoursvak Great Books 2019:

Thema: De traditie

Week
1. Homerus Ilias, boek 22 (Hektors dood) en 24 (Achilles geeft Hektors lijk terug)
2. Oude Testament, Exodus 1-20
3. Plato, Eutyphro en Apologie
4. Aristoteles, Nicomachische Ethiek boek 10
5. Nieuwe Testament, Evangelie van Mattheüs
6. Augustinus, Het Huis op de Rots, boek I
7. Thomas van Aquino, Over de Tien Geboden Alle bovengenoemde teksten zijn in het Nederlands te verkrijgen

Thema: De moderniteit

Week
8. Hobbes, Leviathan, Nederlandse vertaling: Leviathan
9. D’Alembert, Discours Préliminaire de l’Encyclopédie, Engelse vertaling: Preliminary Discourse to the Encyclopedia of Diderot
10. Rousseau, Premier Discours sur les Arts et les Sciences, Engelse vertaling: Discours on the Arts and the Sciences
11. Fichte, Reden an die deutsche Nation, Engelse Vertaling: Address to the German Nation
12. Nietzsche, Götzen-Dämmerung, Nederlandse vertaling: Afgodenschemering
13. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Nederlandse vertaling: Inleiding in de Metafysiek
14. Strauss, On Tyranny

 

Klik hier voor meer informatie

 


Afdrukken  

Search

Login Form