Honours Class 'Recht, literatuur en film'

Docent: mr. dr. C. Bouteligier

Gastdocenten: prof. dr. F.W. Korsten; dr. Y. Horsman; mr. A. de Haas; dr. T.J.M. Slootweg.

Toelatingseisen
Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

kunstbreektwet

Beschrijving
Het recht is onlosmakelijk verbonden met verhalen. Een rechtssysteem wordt geconstrueerd op basis van beginselen, zoals rechtvaardigheid of gelijkheid, die door de eeuwen heen in verhalen inhoud hebben verkregen. Bij de formulering van deze beginselen is de betekenis geïnspireerd en mede gevormd door verhalen - en zo ook de rechtsregels die in het licht van die beginselen worden opgesteld.

Het recht brengt zelf echter ook verhalen voort. De rechter (of de jury) wordt geconfronteerd met verschillende verhalen en dient vervolgens zelf een verhaal te construeren; niet alleen op basis van bewijs, maar ook aannemelijkheid en geloofwaardigheid. In de rechtszaal wordt beslist welk juridisch gecomponeerd verhaal door de gemeenschap geaccepteerd wordt als het ware verhaal: 'zo is het gebeurd'.

In de unieke Honours Class ‘Recht, literatuur en film’ wordt deze verhalende aard van het recht verkend aan de hand van literatuur en films. De nadruk ligt op filosofische duiding van de werken. Zowel klassieke als moderne verhalen komen aan bod: van Dostojevski, Kafka, Atwood en Camus tot de films 'Twelve Angry Men' (1957) en ‘Eye in the Sky’ (2015). Deze verhalen hebben met elkaar gemeen dat zij zich bezighouden met thema's die direct of indirect van groot belang blijken voor het (denken over) recht.

Is en werkt het recht wel zoals het behoort te zijn? Wat is de voornaamste doelstelling van het recht, moet de nadruk liggen op menselijkheid - of juist niet? Kan rechtvaardigheid in de rechtspraktijk worden verwerkelijkt en zo ja, hoe? Zou er ruimte moeten zijn voor vergeving in het recht in plaats van het aloude vergelding? Hoe verhoudt het recht zich tot technologische ontwikkelingen? Dit zijn slechts enkele vragen die in deze Honours Class aan de orde komen.

Studenten worden uitgedaagd en aangemoedigd om zelf een standpunt in te nemen ten aanzien van de verschillende thematieken.

 

Klik hier voor meer informatie

 

 


Afdrukken  

Search

Login Form