'Recht en existentialisme in filosofie en literatuur'


rechtenexistentieDocenten: mr. dr. C. Bouteligier & dr. T.J.M. Slootweg


Doelgroep
De leergang staat open voor zowel alumni als juridische professionals (o.m. uit de advocatuur en de rechterlijke macht). Voor professionals geldt dat zij gecertificeerde PAO-punten kunnen behalen. Iedere afzonderlijke bijeenkomst staat voor 2 punten; bij het volgen van de gehele reeks zijn 16 punten te behalen. ‘Recht en existentialisme in filosofie en literatuur’ werd eerder verzorgd als lezingenreeks van Recht en Literatuur (voorheen Recht en Literatuur Leiden). Wegens de overweldigende belangstelling wordt deze bijzondere leergang nu in samenwerking met Juridisch PAO Leiden herhaald.

Beschrijving
In de unieke PAO leergang ‘Recht en Existentialisme in Filosofie en Literatuur’ staan werken van grote auteurs als Nietzsche, Dostojevski, Unamuno, Kafka, Sartre en Camus centraal. Deze werken hebben met elkaar gemeen dat zij nauw verbonden zijn met het existentialisme; een zeer invloedrijke stroming die zowel de filosofie als de literatuur betreft. Niettegenstaande het diverse karakter van deze stroming kan worden gesteld dat het existentialisme leert dat de wereld niet zonder meer in begrippen, wetten, mechanismen en systemen gevangen kan worden. 

Deze stroming is zeer invloedrijk geweest en is dat nog altijd. In de rechtsgeleerdheid, die gekenmerkt wordt door algemene normen en wetten, is haar relevantie grotendeels miskend. Ten onrechte, zo zal blijken: het existentialisme biedt uitdagende en prikkelende inzichten ten aanzien van de theorie en de praktijk van het recht. In deze lezingenreeks wordt dit potentieel verkend. Wat kan het existentialisme betekenen voor het recht, dat toch vooral lijkt te berusten op positieve kennis, techniek en systematiek? In acht bijeenkomsten bezinnen wij ons op de betekenis van het existentialisme. Beroemde filosofische en literaire werken dienen als uitgangspunt voor reflectie op recht en rechtvaardigheid.
Ter inleiding beginnen wij met het denken van de beroemde rechtsfilosoof en rechter Paul Scholten. Uiteenlopende thema’s als schuld en onschuld, vrijheid, en de legitimatie van staat en recht komen uitgebreid aan bod. Dit leidt niet alleen tot interessante en uitdagende visies op het recht. Tevens geeft dit dieper(e) inzicht(en) in de werking van literatuur en het belang daarvan voor recht en rechtsvinding. De nadruk ligt op het verband tussen recht en kunst en het belang van literatuur en de menswetenschappen.

Deze leergang heeft een ander en eigen karakter dan andere PAO-cursussen. De deelnemers worden uitgedaagd om uit gangbare denkpatronen te treden. In deze bijeenkomsten worden daarom ook geen pasklare antwoorden verschaft, maar vragen geformuleerd die aanzetten tot levensbeschouwing, kritische reflectie op het recht, de rechtspraktijk – en de eigen vooronderstellingen daaromtrent. Aldus wordt ook het eigen oordeelsvermogen ontwikkeld.

 Klik hier voor meer informatie

 

 

 


Afdrukken